Vaše faktury, firma a informace vždy po ruce.

Staňte se součástí nového trendu vydělávání peněz a života. Staňte se lídrem ve svém oboru a užívejte si úspěch. Podnikejte jednoduše a fakturujte z mobilu nebo počítače. Překvapte známé a zákazníky rychlostí jednání, profesionalitou a moderním přístupem. Vystupujte jako expert na problematiku, kterou se zabýváte a okamžitě z mobilu posílejte cenové nabídky, faktury, objednávky, fotografie a informace. S námi můžete řídit firmu a obchodovat snadno a rychle.

Register

Z jednoho dokladu jednoduše vytvoříte doklad další.

Všechny údaje dostupné z předchozího dokladu se vyplní automaticky.
Můžete použít posloupnost dokladů nebo jen doklady, které používáte.

Odběratel

Nabídka, smlouva

Objednávka přijatá

Faktura vydaná

Dodací list (výdej ze skladu)

Dodavatel

Objednávka vydaná, smlouva

Faktura přijatá

Přijatý dodací list

Příjemka (příjem na sklad)

Automatizace vám ušetří čas a peníze.

Díky automatizaci ušetříte víc než hodinu týdně (přibližně víc než 500,-Kč za týden).

Provádí automatické vystavení pravidelných faktur a jejich hromadné odeslání e-mailem.

Řeší automatické vystavení upomínek faktur v prodlení a jejich hromadné odeslání e-mailem.

Provádí automatické zálohování a šifrování komunikace (bezpečnost je jako v bankách).

Dostáváte víc užitečných možností.

Budete mít informace, firmu, faktury a další dokumenty po ruce.

Můžete i mimo kancelář rychle a kvalifikovaně reagovat.

Nakonfigurujte si systém dle vašich současných i budoucích požadavků. Systém roste s vámi.

Napojením na účetní program Pohoda ušetříte čas sobě i účetní.

S námi se Váš byznys zlepší.

Akcelerujte a "mobilizujte" svůj byznys na vyšší úroveň a užívejte si úspěch.

Jednoduché plánování projektů a evidence zakázek vám pomůže úspěšně dosáhnout cíle.

Systém umožňuje ekologický provoz(bez papírů a s nižší spotřebou el. energie).

Na vyzkoušení máte 30 dní zdarma a po registraci 30 minut telefonickou podporu.

Agreements issued and received

Evidence vašich smluv a smluv od dodavatelů umožňuje mít okamžitý přehled o předmětu smlouvy, termínech plnění, platebních podmínkách, záručních a dodacích podmínkách.

Možnosti práce se smlouvami:

 • vyhledávání, řazení, kopírování, tisk,
 • možnost odeslat smlouvu e-mailem se zvoleným textem
 • smlouvy jsou ukládány ve formě upravitelných textů a zároveň jako doklad (rozpočet) pro možnost kopírování do jiného dokladu.

Invoices issued and received

Evidence faktur vydaných a přijatých umožňuje mít okamžitý přehled o příjmech a výdajích.

Možnosti práce s fakturami:

1) faktury vydané

 • vyhledávání, řazení, filtr, kopírování, tisk,
 • možnost odeslat fakturu e-mailem se zvoleným textem,
 • automatické vystavení upomínek faktur v prodlení a jejich hromadné odeslání e-mailem,
 • automatické vystavení pravidelných faktur a jejich hromadné odeslání e-mailem.

2) faktury přijaté

 • vytváření dodacího listu od dodavatele kopírováním z faktury přijaté,
 • evidence nákladů a cash flow (peníze na cestě - rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za určité období).

Offers and Orders

Evidence vašich nabídek umožňuje mít okamžitý přehled o potencionálních obchodech a odběratelích.

Možnosti práce s nabídkami:

 • vyhledávání, řazení, kopírování, tisk,
 • možnost odeslat nabídku e-mailem se zvoleným textem

Objednávka je doklad mezi odběratelem a dodavatelem o uzavření kupní smlouvy na dodávku zboží a služeb. Evidence vašich objednávek přijatých umožňuje mít okamžitý přehled o uzavřených obchodech a termínech plnění.

Evidence vašich objednávek vydaných umožňuje mít okamžitý přehled o objednaných službách, zboží a termínech dodání.

Možnosti práce s objednávkami:

 • vyhledávání, řazení, kopírování, tisk,
 • možnost odeslat objednávku e-mailem se zvoleným textem

Projects - contracts

Evidence vašich projektů - zakázek umožňuje mít okamžitý přehled o plánovaných projektech - zakázkách a jejich realizaci.

Možnosti práce s projekty - zakázkami:

 • vyhledávání, řazení, kopírování, tisk,
 • máte možnost plánovat projekt a sledovat jeho realizaci
 • můžete plánovat počet hodin a sledovat počet odpracovaných hodin
 • můžete plánovat rozpočet a sledovat plnění rozpočtu
 • máte možnost sledovat stav zakázky a jejich doklady
 • můžete u zakázky sledovat počet odpracovaných hodin
 • můžete u zakázky sledovat plnění rozpočtu

Stock, Delivery notes and Receipts

Evidence stavu zásob na skladě, umožňuje mít okamžitý přehled o možnosti realizace dodávek zboží.

Možnosti práce se skladem:

 • vyhledávání, kopírování a vkládání položek zboží a služeb do dokladů
 • možnost příjemkou zboží naskladnit (vytvořit příjemku z faktury přijaté nebo dodacího listu),
 • možnost dodacím listem zboží vyskladnit a vzniklou dodávku nechat potvrdit odběratelem
 • možnost dodací list vytvořit z faktury, z objednávky přijaté nebo z jiného dokladu

Contacts

Evidence kontaktů a zákazníků, umožňuje mít okamžitý přehled o vztazích se zákazníky, o oblastech působení zákazníka, komunikaci a obchodních možnostech.

Možnosti práce s kontakty a zákazníky:

 • vyhledávání, filtrování, řazení, třídění a kopírování,
 • možnost nastavení e-mailové komunikace se zákazníkem
 • možnost popisovat a sledovat celou komunikaci se zákazníkem

Novice business people

Často začínající podnikatelé ve snaze rozjet svůj byznys co nejrychleji, podcení fázi důkladného plánování a zavedení nějakého systému. MobilFaktura Vám poskytne přehledný systém pro všechny dokumenty a informace, které budete mít vždy po ruce.

S čím Vám můžeme pomoci:

 • dostávate systém, který Vám umožní okamžitě začít podnikat,
 • můžete jednoduše fakturovat i evidovat faktury přijaté a mít přehled o vašich příjmech a výdajích,
 • můžete snadno faktury, objednávky, nabídky a smlouvy odesílat i z mobilu, například ihned po jednání se zákazníkem nebo ihned po vykonání práce,
 • také můžete mít lepší přehled o vašich obchodech, projektech a zakázkách,
 • s tím jak vaše firma poroste, tak můžete využít i další možnosti celého systému a jeho doklady,
 • v neposlední řadě Vám po registraci poskytneme užitečné rady a podporu pro podnikání

Craftsmen and construction companies

Pravděpodobně nejvíc celý systém pomůže řemeslníkům, revizním technikům, montérům, projektantům, architektům, inženýrům, a stavebním firmám.

Jaké máte možnosti:

 • dostanete systém, který Vám umožní okamžitě používat všechny potrřebné doklady, sklad a projekty - zakázky,
 • z libovolného dokladu můžete jednoduše vytvořit doklad další,
 • také můžete snadno a rychle všechny doklady odesílat e-mailem i z mobilu,
 • navíc budete mít lepší přehled o vašich projektech a zakázkách,
 • MobilFaktura bude na základě vašich požadavků a ve spolupráci s vámi neustále rozšířována (docházka, stavební deník, provozní deník, projekty pro stavebnictí, atd.),
 • po registraci Vám poskytneme užitečné rady a podporu pro případné napojení na účetnictví a další systémy

Merchants and trading companies

Asi nejvíc celý systém ocení obchodníci a obchodní firmy. MobilFaktura vlastně vznikla na základě dlouholeté spolupráce s obchodními firmami.

Jaké máte možnosti:

 • dostanete systém, který Vám umožní okamžitě používat všechny potrřebné obchodní doklady a sklad,
 • z libovolného dokladu mohou obchodníci a zaměstnanci jednoduše vytvořit doklad další,
 • můžete mít rychle přehled o obchodech, o obratech obchodníků, o cash flow a o vašich příjmech a výdajích,
 • můžete snadno a rychle všechny doklady odesílat e-mailem i z mobilu,
 • také můžete mít lepší přehled o vašich projektech a zakázkách,
 • s tím jak vaše firma poroste, tak můžete využít i další možnosti celého systému nebo mám poslat požadavek na rozšíření systému,
 • v neposlední řadě Vám po registraci poskytneme užitečné rady a podporu pro případné napojení na účetnictví a další systémy

Services and agencies

MobilFaktura Vám poskytne přehledný systém pro všechny informace, které budete mít vždy po ruce. Nejvíc celý systém pomůže agenturám, pronajímatelům, prodejcům, ale i koučům, lektorům, astrologům, kartářkám, úklidovým firmám a salónům (kadeřnictví, manikůra, pedikůra, solárium, atd.).

S čím Vám můžeme pomoci:

 • dostanete systém, který Vám umožní snadno a okamžitě začít podnikat a organizovat vaše činnosti,
 • můžete jednoduše fakturovat i evidovat faktury přijaté a mít přehled o vašich příjmech a výdajích,
 • můžete smlouvy a faktury rychle odesílat i z mobilu, například ihned po jednání se zákazníkem nebo ihned po vykonání práce,
 • také můžete mít lepší přehled o vašich projektech a odpracovaných hodinách,
 • s tím jak vaše firma poroste, tak můžete využít i další možnosti celého systému a jeho doklady,
 • po registraci Vám poskytneme užitečné rady, podporu pro podnikání a podporu pro případné napojení na účetnictví

Education, courses, translations

MobilFaktura Vám poskytne přehledný systém pro všechny smlouvy, faktury, projekty a informace, které budete mít vždy po ruce. Nejvíc celý systém pomůže agenturám, marketérům, copywriterům, designérům, překladatelům, lektorům, školám a organizátorům kurzů, seminářů a workshopů.

S čím Vám můžeme pomoci:

 • dostanete systém, který Vám umožní snadno a okamžitě začít podnikat a organizovat vaše činnosti,
 • můžete jednoduše fakturovat i evidovat faktury přijaté a mít přehled o vašich příjmech a výdajích,
 • můžete smlouvy a faktury rychle odesílat i z mobilu, například ihned i během jednání nebo po jeho ukončení,
 • také můžete mít lepší přehled o vašich projektech, zakázkách, odpracovaných hodinách nebo splněných úkolech,
 • s tím jak vaše firma poroste, tak můžete využít i další možnosti celého systému a jeho doklady,
 • po registraci Vám poskytneme užitečné rady, podporu pro podnikání a podporu pro případné napojení na účetnictví

IT and service

Firmy s výpočetní technikou a softwarem obyčejně mají fakturu v Excelu, ale to jim neumožňuje mít okamžitý přehled o obchodech, o skladu a o stavu realizace projektu - zakázky.

Jaké máte možnosti:

 • dostanete systém, který Vám umožní okamžitě používat všechny potrřebné doklady, projekty, zakázky a případně i sklad,
 • z libovolného dokladu můžete jednoduše vytvořit doklad další a můžete jej okamžitě odeslat e-mailem (i z mobilu),
 • navíc budete mít lepší přehled o obchodech a o vašich příjmech a výdajích,
 • s tím jak vaše firma poroste, tak můžete využít i další možnosti celého systému nebo mám poslat požadavek na rozšíření systému,
 • v neposlední řadě Vám po registraci poskytneme užitečné rady a podporu pro případné napojení na účetnictví a další systémy

Car, moto, service

MobilFaktura Vám poskytne přehledný systém pro všechny smlouvy, faktury a informace, které budete mít vždy po ruce. Nejvíc celý systém pomůže autoservisům, pneuservisům, autobazarům, prodejcům a pronajímatelům.

S čím Vám můžeme pomoci:

 • dostanete systém, který Vám umožní okamžitě používat všechny potrřebné doklady a případně i sklad,
 • můžete jednoduše fakturovat i evidovat faktury přijaté a tím mít přehled o vašich příjmech a výdajích,
 • můžete objednávky a faktury rychle odesílat i z mobilu, například ihned během práce nebo později,
 • také můžete mít lepší přehled o vašich skladových zásobách, obratech a zisku,
 • s tím jak vaše firma poroste, tak můžete využít i další možnosti celého systému nebo mám poslat požadavek na rozšíření systému,
 • po registraci Vám poskytneme užitečné rady, podporu pro podnikání a podporu pro případné napojení na účetnictví

Vítá Vás MobilFaktura.

Systém pro správu dokladů, projektů, skladu a firemních informaci.


Úžasné možnosti

Co u nás najdedete? Lepší fakturaci, větší přehled, podporu a informace po ruce.

Register


Spolehlivost

Přejděte k nám. Nic tím neriskujete, snad jen, že zažijete pohodu a úspěch.

Register
2018 - 2020 Copyright © IS-EXPERT s.r.o. MobilFaktura

* Obchodní podmínky * Ochrana osobních údajů * Zpracovatelská smlouva * Bezpečnost a zálohování dat